Claus per tal que l’anglès entri a la vida dels teus fills

immersió anglès English learning Berta Torras

Sovint em trobo immersa en converses amb pares i mares de nens que estan al bell mig de l’època “esponja”, per anomenar-la d’una manera. Aquella edat en què són capaços d’absorbir quantitats infinites d’informació nova i incorporar-la dins seu sense problemes ni esforços conscients. Aquests pares em demanen, i molt sovint una mica massa preocupats, que què haurien de fer perquè els seu fill o filla aprengui anglès

… una acadèmia?

…un professor particular?

…i des de quines edats?

Fa uns quants anys havia fet força classes particulars a nens i nenes de totes les edats. Recordaré sempre uns pares que, després de la primera hora d’immersió en anglès amb el seu fill de 4 anyets, se’m van acostar tot preocupats i capficats, i em van demanar el següent: “ha dit alguna paraula en anglès”? Se’m va quedar gravada l’expressió d’obstinació d’aquell pare… Amb aquesta actitud… no comencem bé.

 

Naturalitat. Primer de tot!

 

Si t’obsessiones massa amb què els teus nens aprenguin anglès, transmetràs aquesta “preocupació” i aquesta manera de viure la llengua als teus fills/es. El resultat? Ells/es percebran molt poca naturalitat en tot això i no voldran ni sentir parlar de res que tingui a veure amb l’anglès.

 

Normal.

 

Per respondre a aquest dubte de tants pares, penso en el que he llegit sobre el tema i miro enrere cap al meu propi procés d’aprenentatge. Jo mai vaig anar a cap acadèmia d’idiomes. Durant un parell d’anys, però, fèiem una hora a la setmana d’anglès amb una professora particular. Recordo, també, que a l’institut tenia facilitat per l’assignatura M’agradava perquè no ho trobava difícil, però he de reconèixer que no era gens conscient de per què em podia servir. I això vol dir que no hi dedicava més hores de les que hi havia de dedicar-hi per treure bones notes. També recordo les colònies d’estiu en anglès, on vaig aprendre conviure amb la llengua d’una manera lúdica, però encara no podia ser conscient del “per què” de tot plegat. Tot va seguir així fins que va arribar el meu primer viatge sola als 18 anys: vaig decidir anar a fer d’au pair a Irlanda un estiu sencer.

 

I allà va canviar tot.

 

Aquell va ser l’inici d’una curiositat inacabable per descobrir món. De fet, hi vaig tornar dos estius seguits més. Després d’Irlanda, van venir un estiu a Toronto i un altre a Nova York, on vaig tenir la oportunitat de fer-hi cursos d’anglès amb una beca per a mestres del Ministeri. A aquelles alçades la meva motivació per la llengua ja era infinita. M’apassionava tot el que tenia a veure amb aquella eina de comunicació que em connectava a totes aquelles experiències, coneixences, descobriments…  aprenentatges! Mentre era a Catalunya, em vaig apuntar a l’Escola d’Idiomes, hi vaig fer tots els cursos, i em vaig treure el certificat de l’Advanced i del Proficiency del British Council. No ho feia pels títols, sinó per anar tenint metes i objectius per acomplir i anar millorant. Totes aquelles experiències em van marcar profundament. I va ser així com l’anglès es va convertir en una part de mi.  Vaig fer un canvi de xip que, a hores d’ara, com a docent, considero importantíssim i indispensable.

 

Com que havia viscut aquell “canvi de xip” al descobrir què em podia aportar el món a través d’aquesta llengua, mirava de veure la televisió en anglès per agilitzar la oïda. I era un peix que es mossegava la cua: al final ja no ho feia tan per l’anglès, sinó que era més que res perquè veure una sèrie en versió original no tenia color! He de reconèixer que hi va haver una sèrie de televisió clau en la meva relació amb l’anglès: la sèrie Friends. Sense ni adonar-me’n, empassant-me episodi rere episodi, estava aprenent molt! Em sabia diàlegs sencers, frases típiques de cada personatge, expressions que sortien capítol rere capítol… I m’agradava tant que em vaig anar oblidant progressivament del fet que la veia en una llengua estrangera.

 

Què puc fer, doncs? 

 

Pensant en el meu propi procés d’aprenentatge, el que indica la recerca, el paper de l’anglès dins del nostre sistema educatiu i la seva poca presència a la nostra societat… arribo a vàries conclusions. Són idees-guia que considero imprescindibles (o no) perquè els teus fills  aprenguin anglès de la manera més positiva i natural possible:

 1. Si els teus nens/es són molt petits/es, fes que s’envoltin d’anglès. Jugues amb molt d’avantatge! Estan a l’edat “esponja”! I com ho pots fer? Immersió…!
 • Crea’ls l’hàbit de mirar dibuixos animats en anglès. Ep! I això també ho pots fer tu, eh! Tan nens com adults es poden beneficiar moltíssim de veure la televisió en anglès. El que sí que tindran més fàcil els infants és que podran imitar i incorporar nous sons al seu repertori i, per tant, adquiriran la pronunciació de l’anglès amb molta més facilitat que tu. Envoltar-se d’anglès mirant la televisió, tot convertint la llengua en una eina de comunicació, és un pas imprescindible per habituar-se a fer-la servir per fer altres coses i per poder-la començar a parlar més endavant. Al youtube hi pots trobar molts dibuixos animats en anglès (mentre preparo un article on només parlaré d’això) 😉
 • Si saps una mica d’anglès i tens facilitat amb la pronunciació, llegeix-los llibres infantils en aquesta llengua. Tots ells fan servir vocabulari o gramàtica molt bàsics, i les il·lustracions ajuden molt a seguir la història. Si creus que no en saps prou, hi ha llibres-àudio molt bonics que incorporen CD amb la lectura oral del conte (és molt important que siguis conscient de si pots ser un bon model de pronúncia!). Una altra opció? Immersió amb algú que en sàpiga o… si t’hi animes… un/a au pair 🙂
 1. Si els teu fills/es són més grans o ja adolescents… Fes que la seva relació amb l’anglès sigui “meaningful (=amb sentit!)
 • Les estades a l’estranger són fonamentals. Sí, aprens moltíssim anglès, però és que a més són indispensables per fer aquell canvi de xip del qual parlava (la recerca ho confirma!). Començaran a percebre l’anglès com una possibilitat d’aprendre moltes altres coses. Un cop facin aquest canvi de xip… Et sorprendràs veient que de cop s’interessen més que mai per aquesta llengua! I això també es pot aplicar a tu! 
 • Els “pen friends” (amics amb qui només s’hi comuniquin en anglès a través de la xarxa) no substituiran una estada a fora, però també poden tenir un paper important a l’hora d’entendre l’anglès com a porta d’accés a realitats i cultures noves. Si els teus nens/es ja poden escriure en anglès, els pot ajudar molt intercanviar missatges i comunicar-se amb algú amb qui només puguin utilitzar aquesta llengua. Frases curtes i concises seran essencials per aprendre estructures bàsiques i expressions utilitzades per comunicar-se. Les ganes d’expressar-se els portaran a voler aprendre’n més per tal de poder-se explicar millor.
 1. No cal deixar un dineral en acadèmies o classes particulars d’anglès si la resta no hi és. Alerta! No dic que sigui llençar els diners… però si no hi ha aquesta immersió “meaningful” a través de material més autèntic, l’esforç que hauran de fer serà molt (però molt!) més enorme i serà molt probable que vegin l’anglès com una assignatura i no com una eina de comunicació per aprendre altres coses. És tot això de fora de les aules el que és primordial. Si les classes també hi són, doncs encara millor. 

Sabies que el nivell d’anglès dels portuguesos és molt més alt que el d’Espanya? I sabies que la recerca ha demostrat que un factor principal d’aquesta realitat és l’exposició a l’anglès dels seus ciutadans a través dels mitjans de comunicació en versió original?

 

Si ets tu qui vol aprendre anglès de la manera més natural possible… En un altre article parlo de vàries rutines i materials que et poden servir molt!

 

Explica’ns la teva experiència escrivint un comentari si has provat algun d’aquests recursos! O si tens dubtes o preguntes! El teu cas pot servir d’inspiració per molts altres pares i mares!

 

Fins el proper article! T’espero a les xarxes socials: Twitter i Facebook. Si t’ha agradat aquest article, subscriu-te al blog a la part dreta d’aquesta pàgina 😉 De tant en tant rebràs informació interessant sobre el món de l’aprenentatge de l’anglès i idees i recursos perquè els puguis posar en pràctica tu mateix/a a casa o a l’escola 🙂

 

Claves para que el inglés entre en la vida de tus hijos

anglès inmersión

 

A menudo tengo conversaciones con padres y madres de niños que están en medio de la época “esponja”, para nombrarla de alguna manera. Esas edades en las que los peques son capaces de absorber cantidades infinitas de información nueva e incorporarla sin problemas ni esfuerzos conscientes. Los padres me preguntan muy a menudo, a veces un poco demasiado preocupados, qué deben hacer para que su hijo o hija aprenda inglés…

 

¿… una academia?

¿… un profesor privado?

¿… y desde qué edades?

 

Hace unos años hacía bastantes clases particulares a niños y niñas de todas las edades. Recordaré siempre unos padres que, después de la primera hora de inmersión en inglés con su hijo de 4 añitos de edad, se acercaron muy preocupados y me preguntaron lo siguiente: “ya dijo alguna palabra en inglés”? Se me quedó grabada la expresión de inquietud… Con esta actitud… no vamos bien.

Naturalidad. ¡En primer lugar!

 

Si te obsesionas demasiado en que tus hijos aprendan inglés, vas a transmitir esta “preocupación” y esta manera de vivir la lengua a tus hijos. ¿El resultado? Ellos percibirán muy poca naturalidad en todo esto y no querrán oír ni hablar de nada que tenga que ver con el inglés.

Normal.

 

 

Para responder a esta pregunta que tienen tantos padres, pienso en lo que he leído sobre el tema y vuelvo a mi propio proceso de aprendizaje. Nunca fui a ninguna academia de idiomas. Aún y así, recibí clases de inglés con una profesora particular durante unos dos años. Recuerdo, también, que en el instituto tenía facilidad con el inglés. Me gustaba porque no me parecía muy difícil, pero debo admitir que no era consciente del por qué de aquel idioma. Y esto significa que nunca dediqué más horas de las que debía dedicar para obtener buenas calificaciones. También recuerdo los campamentos de verano en inglés, donde aprendí a convivir con la lengua de una manera lúdica, pero todavía no pude ser consciente del “por qué” de todo aquello. Todo siguió así hasta que llegó mi primer viaje sola a los 18 años: decidí ir a pasar un verano entero a Irlanda a trabajar de au pair.

Y allí cambió todo.

Fue el comienzo de un interminable curiosidad por descubrir el mundo. De hecho, regresé dos veranos más a aquel maravilloso país. Después de Irlanda, llegó un verano en Toronto y otro en Nueva York, donde tuve la oportunidad de hacer cursos de inglés con una beca para maestros del Ministerio. A esas alturas mi motivación por la lengua era infinita. Me apasionaba todo lo que tenía que ver con esa herramienta de comunicación que me conectaba a todas aquellas experiencias, descubrimientos, aprendizajes. Mientras estaba en casa, me apunté a la escuela de idiomas, hice todos los cursos, y me saqué el certificado Advanced y el Proficiency del British Council. No lo hacía por los títulos, sino para tener metas y objetivos que lograr. Todas esas experiencias me marcaron profundamente. Y fue así como el inglés se convirtió en parte de mí. Hice un cambio de chip que, a día de hoy, como docente, considero indispensable.

Como había experimentado ese “cambio de chip” al descubrir lo que el mundo me podía regalar a través de este idioma, veía la televisión en inglés para agilizar la oída. Y era un pez que se mordía la cola: al final no lo hacía por el inglés, sino porqué ver una serie en versión original… ¡no tenía color! Debo admitir que en mi relación con el inglés hubo una serie de televisión clave: la serie Friends. Sin darme cuenta, mirando episodio tras episodio, ¡estaba aprendiendo muchísimo! Me sabía diálogos enteros, frases típicas de cada personaje, expresiones que salían capítulo tras capítulo… Y me gustaba tanto que me olvidé progresivamente del hecho de que la estaba viendo en inglés.

 

¿Qué puedo hacer, entonces?

Pensando en mi propio proceso de aprendizaje, lo que indica la investigación, el rol del inglés dentro de nuestro sistema educativo y su poca presencia en nuestra sociedad… llego a varias conclusiones. Son ideas-guía que considero imprescindibles (o no) para que tus hijos aprendan inglés de la manera más positiva y natural posible:

 1. Si tus hijos son muy pequeños, haz que se rodeen de inglés. ¡Juegan con mucha ventaja! ¡Están en la edad “esponja”! ¿Y cómo puede hacerlo? ¡Inmersión…!
 • Crear el hábito de ver dibujos animados en inglés. ¡Eh! Y esto también puedes hacerlo tu, eh! Niños y adultos pueden beneficiarse mucho viendo la televisión en inglés. Lo que sí será más fácil para los niños es que podrán imitar e incorporar nuevos sonidos a su repertorio y, por lo tanto, adquirirán una correcta pronunciación del inglés con mucha más facilidad que tú. Rodearse de inglés viendo la TV, convirtiendo el idioma en una herramienta más de comunicación, es un paso esencial para acostumbre a usarlo para hacer otras cosas y para ser capaces de hablarla en un futuro. En youtube puedes encontrar muchos dibujos animados en inglés (en otro artículo hablo de esto);)
 • Si sabes un poco de inglés y tienes facilidad con la pronunciación, léeles libros en este idioma. Todos ellos utilizan gramática y vocabulario muy básico, y las ilustraciones ayudan mucho a seguir la historia. Si piensas que no sabes lo suficiente, hay libros-audio muy bonitos que incorporan un CD (es muy importante que seas consciente de si puedes ser un buen modelo de pronunciación para los niños!). ¿Otra opción? Inmersión con alguien que conozcas o… si te atreves… un / au pair 🙂

2. Si sus hijos son mayores o ya son adolescentes… Asegúrate de que su relación con el inglés es “meaningful” (= con sentido)!

 • Las estancias en el extranjero son fundamentales. Sí, se aprende un montón de inglés, pero también son esenciales para hacer ese cambio de chip del cual hablaba (¡la investigación lo confirma!). Comenzaran a percibir el inglés como una oportunidad para aprender muchas otras cosas. Una vez hagan este cambio de chip…Te sorprenderás al ver que de repente se interesan más que nunca por esta lengua! ¡Y esto también se puede aplicar a ti!
 • Los “pen friends” (amigos que sólo se comunican en inglés a través de la red) no sustituyen una estancia fuera, pero también pueden jugar un papel importante para poder ver el inglés como una puerta de acceso a nuevas realidades y culturas. Si los niños ya pueden escribir en inglés, les puede ayudar mucho intercambiar mensajes y comunicarse con alguien con quien pueden utilizar este idioma. Frases cortas y concisas será esenciales para aprender las estructuras básicas y las expresiones más utilizadas . Las ganas de expresarse harán que quieran aprender más para poder expresarse mejor.

3. No hace falta dejarse millonadas en academias o en clases particulares de inglés si el resto no está. ¡Cuidado! No estoy diciendo que signifique echar a perder el dinero… pero si no hay esa inmersión “significativa” a través de material más auténtico, el esfuerzo que tendrán que hacer los niños será mucho (pero que mucho!) más grande y será muy probable que vea inglés como una asignatura a estudiar y no como una herramienta de comunicación para aprender otras cosas. Es todo lo que está fuera de las aulas lo que es esencial. Si las clases también están, pues aún mejor.

¿Sabías que el nivel de inglés de los portugueses es mucho más alto que el de España? Y ¿sabías que la investigación ha demostrado que un factor principal de esta realidad es la exposición de sus ciudadanos al inglés a través de los medios de comunicación en versión original?

Si quieres aprender inglés de la manera más natural posible… En otro artículo hablo de varias rutinas y materiales que te pueden ayudar mucho!

Cuéntanos tu experiencia escribiendo un comentario si has probado alguno de estos recursos! O si tienes dudas o preguntas! ¡Tu caso puede servir de fuente de inspiración para muchos otros padres y madres!

¡Hasta el próximo artículo! Te espero en las redes sociales: Twitter y Facebook. Si te ha gustado este artículo, suscríbete al blog a la derecha de esta página;) De vez en cuando recibirás información interesante sobre el mundo del aprendizaje del inglés e ideas y recursos para que las puedas poner en práctica tú mismo/a en casa o en la escuela:)

 

 

0 Respostes

T'agradaria deixar un comentari?

Uneix-te a la conversa...
Digues la teva!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *