Aprendre anglès i el riu de la globalització

Globalització anglès Berta Torras

Incorporar una llengua al nostre repertori lingüístic està íntimament lligat al fet d’acceptar canvis identitaris. La recerca en adquisició de segones llengües demostra, i infinitat d’estudis ho confirmen, que la identitat cultural i lingüística està del tot relacionada amb les llengües que dominem i que utilitzem per relacionar-nos amb la societat que ens envolta. Identitat, llengua i societat, doncs, conformen un sol tot. Aprendre anglès pot aportar molts beneficis, però el rol d’aquesta llengua també fa que incorporar-la al nostra repertori lingüístic impliqui tenir en compte els reptes que pot comportar convertir-la en quelcom nostre. 

Quan el nostre cercle social s’eixampla i progressivament es va omplint de persones amb qui ens comuniquem en anglès, o el que avui en dia ja s’anomena “llengua global”, “llengua internacional” o “lingua franca”, ens impregnem d’una quantitat de riquesa lingüística i cultural enorme. I això només pot ser positiu. Estem ampliant horitzons, perspectives i omplint la nostra persona de punts de vista, idees i maneres de viure i de pensar molt diferents. Estem aprenent. Aquest enriquiment l’obtenim mitjançant l’anglès, que fa de nexe i que serveix per comunicar-nos amb totes aquelles persones que no formen part de la nostra zona de confort. La zona de confort s’entén com aquell cercle habitual i proper de relacions socials que establim dins de la nostra cultura.

Hem de ser conscients, però, que ens hi relacionem en una llengua que, si volem, pot ser “neutra”. Això significa que pot estar descarregada dels valors culturals provinents dels països on es parla com a llengua nativa: Regne Unit, EEUU, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Irlanda, Singapur, Índia… I sí… també hi hem d’incloure aquests dos últims, ja que en aquests països la llengua anglesa és la seva llengua nacional (i la llista continua…: Pakistan, Malta, i una llista inacabable d’ex-colònies dels grans imperis). Però resulta que els valors que  propaga la globalització (a través de l’anglès) sovint acaben sent els de les superpotències que dominen econòmicament i culturalment el món en què vivim. És més, molt sovint la globalització representa uns valors que no són pròpiament de cap país en concret, sinó dels diners que aquell país genera, i que estan inspirats en una cultura intangible i superficial.

Entendre l’anglès com una llengua neutra, internacional, i que pot pertànyer a tota persona que el vulgui dominar amb propòsits de comunicar-se amb ciutadans d’arreu del món (i no només amb un anglès o un americà), pot ajudar (i molt!) a adquirir punts de vista identitaris més positius i constructius.

Veure’ns des d’aquesta perspectiva com a futurs usuaris de l’anglès ens proporciona opcions lingüístiques i identitàries realistes, assequibles i que, sobretot, no impliquen perdre res del que ens defineix. No serem mai un nadiu de l’anglès, ni volem ser-ho, no?

Podem aprendre infinitat de coses positives de la globalització. Segons els experts que mantenen una visió optimista dels processos de globalització, aquesta realitat global pot ser una cosa molt i molt bona, ja que posa de manifest diferències culturals, identitàries i lingüístiques (entre moltes d’altres). Les fa més evidents i accessibles, mentre que emfasitza la riquesa que rau en la diferència.

El riu de la globalització és inevitable, però no podem deixar que se’ns endugui sense ser nosaltres els capitans del vaixell. Al llarg d’aquest riu podem veure, descobrir, i nodrir-nos d’infinitat de valors i respecte envers tot allò desconegut. Però resulta que aquest riu, ja des de fa força dècades, es torna cada cop més fort i virulent. I tenim dues opcions… Deixar-nos endur sense control, o bé aprofitar la corrent però pilotar cap a on volem que se’ns endugui. Només la segona opció requereix un treball personal conscient, però també només aquesta opció implica guanyar valors i no perdre’n ni un pel camí.

Sumar, mai restar.

Us sonen situacions com aquella persona que ha començat a viatjar molt i comença a fer servir amb excés paraules en anglès per sonar “cool”? (sí, sí, d’aquella manera que sona tan poc natural!). O aquella persona que resta valor a la seva cultura local, on ha crescut i on ha començat a fer les primeres passes en el món, perquè tot allò nou és “millor”? Això passa. I molt sovint. Si la pretensió és parlar anglès per situar-nos en un context de modernitat, segurament ens estem perdent. Aquesta és encara una de les motivacions que porten a moltes persones a voler aprendre aquesta llengua estrangera en el nostre entorn de vida. Dins del món de la pedagogia de l’anglès, cal considerar, doncs, que l’ensenyament d’aquesta llengua també comporta donar opcions identitàries constructives, conscients i elaborades per als seus futurs usuaris.

I per acabar, deixo algunes preguntes en forma de reflexió. Seria d’allò més interessant i enriquidor intercanviar visions entre pares, mares, mestres, persones que estigueu estudiant anglès… Què en penseu, de tot plegat?

 • Celebreu Halloween a casa? I a l’escola? Per quins motius?
 • Si celebrem Halloween… per què no celebrar, també, altres festes provinents d’altres països, com el Día de los Muertos de Mèxic o el Songkran (any nou) de Tailàndia?
 • A les aules o als llibres d’anglès… hi veieu sovint la bandera anglesa o americana?
 • Els llibres de text que utilitzeu (vosaltres o els vostres fills), parlen de tradicions i cultures d’arreu del món? O només d’Estats Units i d’Anglaterra?
 • Us ha passat alguna vegada que, després d’haver viscut una temporada llarga a l’estranger… tot allò local i “de casa” us sembla negatiu?
 • Com us sentiu quan parleu amb persones nadiues angleses? Sentiu que sou “menys”? Per què? Quantes llengües parleu vosaltres? I aquestes persones?

 

Sabies que…

… els professors d’anglès de la Índia o de Singapur tenen moltíssimes menys oportunitats laborals a les grans empreses d’ensenyament de la llengua anglesa, simplement per tenir un accent indi o de Singapur?

… en moltes ofertes laborals d’aquestes grans empreses, ser d’Estats Units, Regne Unit o Canadà és un requisit indispensable?

 

I ara sí. Fins el proper article! Ens veiem a les xarxes socials: Twitter i Facebook.

Si t’ha ajudat aquest article i de tant en tant vols saber sobre què escric o quines activitats duc a terme, subscriu-te al blog a la dreta d’aquesta pàgina!

 

 


Aprender inglés y el río de la globalización

Globalització anglès Berta Torras

Incorporar un nuevo idioma a nuestro repertorio lingüístico está estrechamente relacionado con el hecho de aceptar cambios identitarios. La investigación en el ámbito de segundas lenguas demuestra, y muchos estudios confirman, que la identidad cultural y lingüística está relacionada con los idiomas que dominamos y que utilizamos para interactuar con la sociedad que nos rodea. Identidad, lengua y sociedad, pues, forman un todo. Aprender inglés puede aportar muchos beneficios, pero el rol de esta lengua hace que hecho de incorporarla a nuestro repertorio lingüístico pide tener en cuenta los retos que su dominio conlleva.

Cuando amplíamos nuestro círculo social y poco a poco lo vamos llenando de gente con quien nos comunicamos en inglés, o lo que hoy ya se llama “lengua global”, “lengua internacional” o “lingua franca”, nos llenamos de una enorme cantidad de riqueza cultural y lingüística. Y esto sólo puede ser positivo. Estamos ampliando nuestros horizontes, perspectivas y enriqueziedo nuestro puntos de vista de ideas y formas de vivir y de pensar muy diferentes. Estamos aprendiendo. Este enriquecimiento lo obtenemos mediante el la lengua inglesa, que sirve como nexo y que sirve para comunicarse con todas aquellas personas que no forman parte de nuestra zona de confort. La zona de confort se entiende como el círculo habitual y próximo de relaciones sociales que establecemos dentro de nuestra propia cultura.

Debemos ser conscientes, sin embargo, que interactuamos en un idioma que, si queremos, puede ser “neutral”. Esto significa que podemos vaciarlo de los valores culturales de los países donde se habla como lengua nativa: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Singapur, India, etcétera. Y sí… también tenemos que incluir los dos últimos, ya que en estos países el inglés es la lengua nacional (y la lista continúa…: Pakistán, Malta y una lista interminable de antiguas colonias de los grandes imperios). Pero resulta que los valores que promociona la globalización (mediante el inglés) a menudo terminan siendo los de las superpotencias que dominan económicamente y culturalmente el mundo en que vivimos. Es más, muy a menudo la globalización representa valores que no son ningún país en particular, sino del dinero que el país produce, y están inspiradas en una cultura intangible y superficial.

Entender el inglés como un idioma neutro, internacional y que pueden pertenecer a cualquier persona que quiere dominarlo con el propósito de comunicarse con ciudadanos de todo el mundo (y no sólo con un inglés o un americano), puede ayudar (¡y mucho!) a adquirir puntos de vista identitarios más positivos y constructivos.

Vernos desde esta perspectiva como futuros usuarios de la lengua inglesa nos proporciona opciones lingüísticas e identitarias realistas, asequibles y que, por encima de todo, no implican perder nada de lo que nos define. Nunca seremos un hablante nativo de inglés, ni queremos serlo, ¿no?

Podemos aprender muchas cosas positivas de la globalización. Según los expertos que mantienen una visión optimista de los procesos de globalización, esta realidad global puede ser algo muy bueno, puesto que pone de manifiesto las diferencias culturales, de lengua e identitarias (entre muchas otras). Las hace más evidentes y accesibles, resaltando la riqueza que se halla en la diferencia.

El río de la globalización es inevitable, pero no podemos dejar que se nos lleve sin ser nosotros los capitanes de la nave. A lo largo de este río podemos ver, descubrir y nutrirnos de innumerables valores y respeto por todo lo desconocido. Pero parece ser que este río, desde hace algunas décadas, se vuelve cada vez más fuerte y virulento. Y tenemos dos opciones… Dejarnos llevar sin control, o tomar ventaja de la corriente pero decidiendo hacia donde queramos navegar. Sólo la segunda opción requiere un trabajo personal consciente, pero también solamente esta opción conlleva sumar valores y no a perder ninguno de los nuestros por el camino.

Sumar, nunca restar.

¿Te suenan situaciones como la de aquella persona que ha comenzado a viajar mucho y comienza a utilizar con exceso palabras en inglés para parecer “cool”? (¡Sí, sí, de aquella manera tan poco natural!). ¿O aquella persona que reniega de su cultura local, donde creció y donde hizo los primeros pasos en el mundo, porque todo lo nuevo es “mejor”? Esto sucede. Y muy a menudo. Si la intención es hablar inglés para situarnos en un contexto de modernidad, sin duda nos estamos perdiendo. Esta realidad sigue siendo una de las motivaciones que llevan a muchas personas a querer aprender una lengua extranjera en nuestro entorno de vida. Dentro del mundo de la enseñanza de inglés, se tiene que considerar, pues, que la pedagogía de este idioma también conlleva proporcionar opciones identitarias constructivas, conscientes y elaboradas para sus futuros usuarios.

Y por último, os dejo algunas preguntas en forma de reflexión. Sería sumamente interesante y enriquecedor intercambiar visiones entre padres, madres, maestros, personas que están estudiando a inglés… ¿Qué opináis de todo esto? ¿Celebráis Halloween en casa? ¿Y en la escuela? ¿Por qué motivos?

 • Si celebramos Halloween…¿por qué no celebrar, también, otras fiestas de otros países, como el Día de los Muertos en México o el Songkran (año nuevo) de Tailandia?
 • ¿En el aula o en los libros de inglés… ves a menudo la bandera inglesa o americana?
 • ¿Los libros de texto que utilizas (tú o tus hijos), hablan de tradiciones y culturas de todo el mundo? ¿O sólo de Estados Unidos y de Inglaterra?
 • Te ha pasado alguna vez que, después de haber vivido una larga temporada en el extranjero… todo lo de casa te parece negativo?
 • ¿Qué sientes al hablar con gente nativa inglesa? ¿ Te sientes inferior a ellos? ¿Por qué? ¿Cuántos idiomas hablas tú? ¿Y estas personas?

 

¿Sabías que……

…los profesores de Inglés de la India o Singapur tienen muchas menos oportunidades de empleo en grandes empresas para la enseñanza de la lengua inglesa, simplemente por el hecho de tener un acento indio o de Singapur?

… en muchas ofertas de trabajo de estas grandes empresas, ser de Reino Unido, Estados Unidos o de Canadá es un requisito indispensable?

Y ahora sí. ¡Hasta el próximo artículo!

 

Nos vemos en las redes sociales: Twitter i Facebook.

Si te ha ayudado este artículo y de vez en cuando quieres recibir lo que escribo, o algunas de las actividades que llevo a cabo, subscríbete en el blog a la derecha de esta página!

 

 

 

 

0 Respostes

T'agradaria deixar un comentari?

Uneix-te a la conversa...
Digues la teva!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *