Què ofereixo?

La meva formació professional es basa en dos grans àmbits: la pedagogia musical i la pedagogia de l’anglès. Tenint això en compte, em permeto unir els mons que sempre he dut amb mi i que he anat treballant fins ara: el per què de la llengua anglesa, el per què de la música i el per què dels valors interculturals.

Aprendre anglès?

I tant! Però amb el per què. Mai he entès aquesta llengua com un “tick” en el futur CV de les persones. No sento l’ensenyament/aprenentatge de l’anglès des d’aquesta perspectiva, perquè tampoc m’he especialitzat en la pedagogia tradicional d’aquesta llengua.  Tot i així, tinc mil i un motius per considerar que aquesta eina de comunicació global aporta infinitat de beneficis i de valors. De fet, n’estic tan convençuda que he escrit una tesis doctoral de 400 pàgines sobre el tema. Hi parlo de la llengua, de la identitat lingüística i cultural i, sobretot, de valors. L’anglès s’aprèn en contextos reals (“meaningful”= amb sentit) i la motivació envers la llengua s’adquireix partint d’aquest principi. M’apassiona tot el que l’anglès implica a nivell de desenvolupament personal. La meva formació, doncs, es basa en tot el que aquesta eina de comunicació ens pot aportar a nivell educatiu i com a ciutadans de la nostra societat i del món.

Aprendre música?

Indiscutiblement. En aquest món i la societat que l’habita hi falten persones que reconeguin la importància del sentir. En aquest sentit la música esdevé una altra eina a través de la qual ens convertim en millors persones. Persones més humanes.

Valors interculturals?

Crec que com a societat encara no som conscients del què aquests ens poden aportar. Admeto que després d’haver viscut a l’estranger sempre m’ha costat molt adaptar-me de nou a casa. És un fenomen anomenat “reverse culture shock”: el tornar a sentir només una o dues llengües al meu voltant i trobar a faltar el caos enriquidor i desconcertant que significa l’envoltar-se de gent d’arreu del món. Aprendre d’allò diferent del que anomenen “zona de confort” és un pou infinit d’adquisició de valors. M’apassiona lluitar per la creació d’un món cada cop més respectuós i tolerant. Bé, considero primordial anar més enllà d’això. Hem de ser més humils envers tot allò desconegut. La base? La curiositat i les ganes d’aprendre.

Serveis: Tallers. L'Escola del Món

Infants

Ofereixo un treball interdisciplinari basat en projectes per tal que l’anglès deixi de ser una assignatura.

Serveis: Projectes. L'Escola del Món

Recursos pedagògics

Consulta materials didàctics, un cançoner en anglès, un racó de contes i vàries propostes pedagògiques

Adults

Vols deixar de veure l’anglès com una assignatura?